Navodila za oddajo prispevkov

Veselimo se vseh prispevkov, ki jih boste pripravili in vas prosimo, da upoštevate podana navodila. Prispevki morajo biti enotno oblikovno in tehnično urejeni, saj jih bomo zbrali v skupen dokument – zbornik. Strokovni in organizacijski odbor si pridružujeta pravico, da bosta zavrnila prispevke, ki bodo odstopali od navodil za pisanje prispevka. Navodila so vzorec za obliko prispevka. Prispevki ne bodo dodatno lektorirani. Za vsebino, lektoriranje in obliko prispevka odgovarja avtor.

Prispevek naj bo razdeljen na 3 poglavja in naj ne presega 4500 besed. Pri pisanju uporabljate pisavo Calibri, obojestransko poravnavo, velikost 12, črne barve, razen pri naslovih – podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu.

Povezava do dokumenta v doc datoteki   ali pdf datoteki.

Vsebina prispevka

Na konferenci pričakujemo prispevke o naslednjih temah:

  • Zmorem sam
  • Pripomočki in prilagoditve na poti k samostojnosti
  • Nadzor ali samostojnost ?!
  • Primeri dobre prakse

 Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku konference, ki bo dosegljiv na spletni strani.

Prispevke pošljite na elektronski naslov: iioszalec@gmail.com.